Object Infixes

People

Object infixes act as pronouns in the form of infixes in the verb.

PersonNafsiInfixKwa Mfano
MeMimi-ni-amenisaidia
You (sl)Wewe-ku-alikusaidia
He/SheYeye-m-anamsaidia
UsSisi-tu-atatusaidia
You (pl)Nyinyi-ku- + -eni / -wa-anakusaidieni
TheyWao-wa-atawasaidia

Rules

  1. For Monosyllabic drop 'ku', ie kupa – mama ananipa pesa.
  2. Verbs starting with vowels use -mw- for he/she to promote sound harmony i.e. Jana nilimwona Asha.

Things

Pronouns for things as infixes in the verb (ie it/them).

Noun ClassSingular InfixPlural InfixKwa Mfano
M-wa (a-wa)-m--wa-Ninampenda Ninawapenda
M-mi (u-i)-u--i-Ninaupenda Ninaipenda
Ki-vi (ki-vi)-ki--vi-Ninakipenda Ninavipenda
Ji-ma (li-ya)-li--ya-Ninalipenda Ninayapenda
N (i-zi)-i--zi-Ninaipenda Ninazipenda
U (u-zi)-u--zi-Ninaupenda Ninazipenda

Place Infixes

PlaceInfixExample
Pa-pa-Ninapapenda hapa.
Ku-ku-Ninakupenda Zanzibari.
Mu-mu-Ninamupenda Chumbani.

Download as PDF.

Back to Kiswahili notes.

© 2011 - TinybluePlanet